Expositions

EXPOSITIONS en cours au LGE:

  • LGE goes 68 : Ausstellung iwwert Protestbeweegungen zu Lëtzebuerg an am LGE ronderëm Mee 68 (Vernissage : Mëttwochs, den 9. Mee)

Exposition à partir du 09.05.2018 au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment pendant les heures d’ouverture de l’LGE (8h00-16h00)

Ugefaangen bei der Protestversammlung vum Mee 68 am Festsall vum LGE fir méi Matbestëmmung vun de Schüler, esou wéi engem Cortège duerch Esch am Juni 68, iwwert Anti-Vietnamkrich-Demonstratiounen bis hin zu de groussen Schülerstreiken vun 1971 vermëttelt dës Ausstellung e klengen Androck dovun wéi dat deemools zu Esch an zu Lëtzebuerg ausgesinn huet.

Zeitungsartikelen, Flyeren, Fotoen, Affichen, an Zeechungen vum Pit Weyer a Robert Soisson aus där Zäit, souwéi Exemplären vun de Schüler- a Studentenzeitungen VOIX an RO’D WULLMAUS gi gewisen.

Op der anerer Säit ginn awer och méi rezent Wierker vu Kënschtler gewisen, déi dëse Sujet aktuell verschafft hunn: et sinn dëst Zeechungen a Karikaturen vun Schüler vun der V1/51 aus dem LGE, dem Claude Gengler, Snejana Granatkina, Olivier Jaminon, Guy Michels, Christian Schaack, Ingo Schandeler, Carlo Schmitz a Carlo Schneider.

D’Ausstellung um rez-de-chaussée vum Haaptgebäi bleift nach bis Enn Juni 2018 op. (Méindes-Freides vun 8h-16h, ausser an de Schoulvakanzen)

Hei e puer Andréck vum Vernissage:


  • « Ouvrir Avril : l’avènement de la Liberté » (exposition à partir du 25.04.2018 au 1er étage de l’ancien bâtiment pendant les heures d’ouverture de l’LGE (8h00-16h00)

Expositions 2017/2018:


Expositions 2016/2017:


Expositions 2015/2016:


Expositions 2014/2015: