Agenda

Bicherfloumaart am Préau

10/07/2018 09:40

Den traditionnelle Bicherfloumaart am Préau fënnt och dëst Joer rëm um Schoulfest statt : vun 09h40-13h00!!!

Dir fannt hei vill Romaner a Sachbicher zu engem gudde Präis.

Wann Dir Äre Bicher doheem (w.e.g. an engem gudden Zoustand!) wëllt lass ginn, kënnt Dir déi bis den Freideg, den 6. Juli an de CDI bréngen.

E grousse Merci fir all Don vu Bicher!