Hausuerdnung

De Restaurant scolaire an d’Cafétéria si vun 7:30 un op, mä vru 7:45 lafe mäer nët duerch d’Gebei.

Mäer sin all pünktlech an de Cours’en.

D’Schüler kommen am Prinzip duerch de Préau an d’Gebei a verloossen ët och op deem Wee.

Mäer hun eng schéin a modern Schoul, déi mäer propper halen: Duerfir geheie mäer keng Béchsen oder Fläschen an den Haff oder soss anzwousch a mäer spillen och kee Fussball mat de Béchsen oder Fläsachen. Mäer geheie kee Knätschgummi oder soss een Offall op de Buedem; duerfir gët et genuch Container oder Dréckseemeren. Déi blo Poubellen si jhust fir de Pabeier virgesin. Am Gebei hun oppe Béchsen a Fläschen näischt verluer.

Eisen Handy, den i-Pod, den MP3- an den CD-Player gebrauche mäer op kee Fall an de Schoulsäll. Während de Stonne mussen dës Apparaten ausgeschalt sin. Musék lauschtere mäer och nët an de Gäng.

Den Internet ass e „lieu public”, zu deem jiddfereen an der ganzer Welt Accès huet. Dofir setze mäer keng Foto a keen Text op een Internetsite, wouduerch e Schüler oder e Professer ugegraff, blesséiert oder lächerlech gemaach gët.

Nom Datenschutzgesetz däerf een kee fotographéieren, deem seng ausdrecklech Awëllegung een nët huet. Och eng Foto, déi schon besteet, däerf een nët publizéieren, ouni d’Awëllegung vun dem Fotographéierten, respektiv dem Auteur vun der Foto (droits d’auteur). Et as selbstverständlech aus Dateschutzgrënn och verbueden, mat den Handyen an der Schoul Fotoen ze maachen.

An de Gäng schoune mäer den Wandbelag andeems mäer eis nët géint d’Mauere stäipen oder sëtzen. Och d’Fensterbrieder si keng Sëtzgelegenheeten.

Mäer schounen allgemeng de Mobilier: mäer klunschen a rappe nët un den Diren a mäer benotzen d’Bänken nët fir Graffiti-Konscht ze produzéieren.

Mäer schounen besonnesch eist elektronescht Material (Beamer, Computer, Labtop asw.) a schaffen nëmmen op Uweisung an a Präsenz vun engem Enseignant domat.

Op den Toiletten hale mäer eis nët méi laang op, wéi ët néideg as. Virun allem hale mäer och dës Reimlechkeete besonnesch propper.

Nom Gesetz vum 11 August 2006 as ët verbueden an der Schoul an an der Enceinte vun der Schoul ze fëmmen.

An de Klassesäll, an der Bibliothéik (CDI) an am Restaurant scolaire droe mäer keng Kapbedeckung. Doniewt hale mäer drop, dezent gekleet an d’Schoul ze kommen.

Fir eis eege Secherheet lafen oder rollse mäer nët am Gebei. Duerfir hun och Inline-Skater, Funboards, Rollschung asw. weder am Gebei nach am Haff eppes verluer.

Ët as verbueden, d’Schoulgebei während der Schoulzäit ouni Erlabnis vun der Direktion ze verloossen.

An de grousse Pausen raume mäer d’Säll, déi zougespaart gin, an d’Couloiren a mäer halen eis bis ët schellt am Préau, am Haff, am Restaurant scolaire oder an der Cafétéria op. Et as verbueden, sech bei der Entrée vun der Aile des Sciences (Passerelle) oder virum Haaptgebäi opzehalen.

Mam Lift däerf jhust e Schüler, dee behënnert ass, mat héchstens enger Begleedpersoun, fueren.