Actualité

Klassenausfluch vun der 7C3

D‘Schüler waren mam Här Schuster a mat der Madamm Willems op Tréier.

Si hunn den Amphitheater mat engem Gladiator kennegeléiert, waren am Palastgarten, hunn eng Visitt am Rheinischen Landesmuseum gehat a vill gutt Erënnerungen gesammelt.