Cours préparatoires au LGE

« Science Day «  jeudi le 2 mai 2024

Chers parents,

Nous avons l’honneur de vous informer que le 2 mai 2024 les professeurs de sciences du LGE organiseront une journée consacrée aux sciences intitulée « Science Day ».

A cette occasion, votre enfant aura la possibilité de participer à différents ateliers de 14:40 à 16 :10 au sein du lycée.

Les ateliers proposés sont les suivants

  • Extraction de l’ADN
  • Funny Biology
  • Bubble Drink
  • Programmation de robots Sphero
  • Construction d’un moteur / diffraction par réflexion
  • Show « la pression »

L’inscription se fait à l’aide du formulaire ci-dessous.

Si votre enfant est intéressé à participer à cette journée, veuillez l’inscrire au plus tard jusqu’au 12 avril 2024.

Veuillez agréer, chers parents, l’expression de notre plus haute considération.

L’équipe du projet d’établissement


L'inscription au Science Day est fermée (depuis le 13.04.2024)


Zënter der Rentrée 2022/23 bitt den LGE nieft deem pedagogeschen Encadrement op 7e a 6e elo och fächerspezifesch Preparatiounscourse fir d’Schüler aus dem Cycle 4.2 am Fondamental un. Am Fokus stinn hei déi leeschtungsstaark Schüler, déi duerch eng geziilt Fërderung op d’Kompetenzberäicher am ESC (Enseignement secondaire classique) virbereet solle ginn. D‘Zil vun de Coursen ass et also, dass den Iwwergank tëscht dem Fondamental an dem Secondaire fir d‘Schüler aus dem Cycle 4.2 vereinfacht gëtt, andeems si vun enger inhaltlecher Virbereedung op d’Lycées-Course profitéiere kënnen.


Dës Course si gratis a fannen am Zäitraum tëscht November a Mäerz ëmmer dënschdes an donneschdes mëttes vu 14:40 bis 16:10 am LGE statt. D’Inhalter vun de Course sinn esou ausgeluecht, dass déi zukünfteg Lycées-Schüler op déi dräi Haaptfächer op 7C, nämlech Däitsch, Franséisch a Mathematik, virbereet ginn.


Léif Enseignanten aus dem Fondamental,

Eis Cours préparatoires LGE 2023/24 ginn dës Woch op en Enn a mir géinge gären zesumme mat Iech e Bilan zu der Organisatioun vun dësem zweete Joer zéien.

Falls Dir dëst Joer Schüler fir d’Course bei eis an den LGE weidervermëttelt hutt, da fannt Dir hei en Online-Froebou, deen Dir eis als Feedback ausfëlle kënnt. Dëse Formulaire ass bis den 29. Mäerz 2024 accessibel.

Mir schaffe gäre konstant dorunner, eis Course besser z‘encadréieren an als Complement zu Äre Coursen z‘organiséieren an Äre wäertvolle Retour kann eis dobäi hëllefen.

Villmools Merci am Viraus fir Är Réckmeldung!


le formulaire a expiré. Merci pour votre compréhension


dernière mise à jour : 22.03.2024