Engagement


Le Lycée de Garçons Esch participe au projet DayCARE :

Elèves, entreprises et CARE s’engagent pendant une journée pour atteindre un but commun : Un meilleur avenir pour les jeunes au Luxembourg et en Afrique.

Les élèves suivent une journée de stage auprès de l’entreprise de leur choix pour se faire une idée précise des perspectives professionnelles qu’offrent les entreprises participantes. Les stagiaires sont rémunérés par l’entreprise avec un don pour le projet de CARE qui soutient la formation professionnelle de jeunes sages-femmes au Niger.

(infos : www.daycare.lu)

DayCARE 2015

DayCARE 2014


Mérite Jeunesse Luxembourg LogoDe „Mérite Jeunesse“ wëllt Jonker tëschent  14 a 25 Joer dozou encouragéieren, sech op gesellschaftlechem Plang ze engagéieren. Déi Jugendlech erhalen doduerch d’Méiglechkeet  sech selwer besser kennenzeléieren, mat anere Benevollen ze kooperéieren a virun allem hir eege Fäegkeete weiderzeentweckelen.

De Präis ass ervirgaangen aus dem „Duke of Edinburgh‘s Award“, deen 1956 fir d’éischt an England iwwerreecht ginn ass. Am Laf vun de Joren huet de Programm sech a méi ewéi 140 Länner op der ganzer Welt erfollegräich duerchgesat.

Am LGE kann een sech bei der Mme Reimen (pia.reimen2708@gmail.com) oder bei der Mme Breckler (christine.breckler@education.lu) informéieren an fir de Mérite Jeunesse umellen : (Permanence all Donneschden 14h20-15h15 am Büro 105)

Mérite Jeunesse 2016 (photos + Video vum Uelzechtkanal)


Engagement des classes du LGE:

Engagement d’élèves de la classe 2A : Hellëf fir de syrësche Familljepapp Shaker Al Abad (2015/2016)

Charity Day 2015 (photos)

Engagement de la classe 72 (2014/2015)

Engagement de la classe 2FG pour le projet « Bitter Oranges » (2014/2015)