Actualité

Remise des diplômes 2019/2020 : photos et videos (nouvelles photos ajoutées le 13.07.)

Hei sinn d’Fotoen vum Här Weyer vun der Diplomiwwerreechung 2020. Méi wäit ënnen fannt Dir elo och d’Fotoen vum Här Bour. D’Gruppefotoen vun de Klassen kommen spéider nach no.


D’Photoe vum Här Bour (1ten Deel vun der Diplomiwwerreechung:)


D’Photoe vum Här Bour (2ten Deel vun der Diplomiwwerreechung:)

 


Livestream LGE 1re Diplomiwwerreechung 2020 (1. Deel) : 17h15 : sections 1BC, 1C et 1D


Livestream LGE 1re Diplomiwwerreechung 2020 (2. Deel) : 18h45 : sections 1E, 1DG et 1FG